Dnes už takmer každá profesionálna kuchyňa využíva profesionálnu umývačku riadu, ktorá dokáže efektívne umývať a dezinfikovať veľké množstvo porcelánu príborov a skla. Profesionálna umývačka riadu sa považuje za dobrú investíciu, pretože ak je riadne zaistená a udržiavaná, môže poskytovať služby až 20 rokov. Nahradenie alebo oprava poškodenej profesnej umývačky nie je len veľkým nákladom, ale môže tiež výrazne spomaliť pracovný tok vašej profesionálnej kuchyne.

Profesionálne umývačky riadu sú vyrobené tak, aby udržiavali každodenné náročné pracovné zaťaženie, ale vyžadujú si každodennú údržbu, aby sa udržali v prevádzke efektívne a dlhé roky, aby sa zabránilo zbytočným nákladom na servis a opravu vzniknutú nesprávnou údržbou.

Nedodržanie starostlivosti o vašu umývačku riadu môže znamenať, že riady porcelán a sklo sú zakalené a nie sú dostatočne vyčistené. Stroj môže náhle prestať pracovať v čase, ktorý je najviac nevhodný a to v plnej prevádzke keď ho najviac potrebujete. Táto predstava je už v dnešnej dobe sama o sebe katastrofou. Dávnejšie riady umývala žienka ktorej sa hovorilo umývačka no dnes kde takú nájdeme práve keď sa nám pokazí tak vzácne zariadenie? Je nevyhnutné pri zakúpení umývačky, aby ste si prečítali návod na používanie, aby ste  ju riadne prevádzkovali a udržiavali. Mnohí si mýlia návod na používanie ako návod na uvedenie do prevádzky no opak je pravdou. Je to návod ako zariadenie udržiavať a čistiť, ako správne nastaviť dávkovač a ako naplňať chémiu atď.

Uistite sa, že všetci pracovníci sú pripravení na jej správne používanie a jej údržbu aby ste tak predĺžil jej život a servis. Vytvorte to ako rutinu pre maximálnu efektivitu a zabezpečte, aby sa nezanedbával žiadny krok. Vždy vysypte a opláchnite riad tak aby ste pred umiestnením do umývačky z neho odstránili čo najviac zbytku jedál. V opačnom prípade sa zanáša filter.

Tu je príklad štandardných krokov každodennej údržby umývačiek riadu, avšak uvedomte si, že v závislosti od veľkosti a charakteru vášho zariadenia na umývanie riadu existuje rozdiel v tomto procese.

Ráno:

 • Skontrolujte, či je filter a prietoková rúrka na správnom mieste.
 • Zapnite zariadenie.
 • Stroj sa začne plniť vodou.
 • Počas plnenia otvorte dvierka, aby ste sa uistili, že všetko pracuje ako má.
 • Keď sa zásobník na vodu a kotol dostanú na správnu teplotu (10 až 20 minút v závislosti od zariadenia), na prednom paneli sa rozsvieti svetlo.
 • Teraz je stroj pripravený na použitie.

Počas dňa:

 • Po asi 20 cykloch odporúčame meniť vodu, odstrániť prepad a čakať na vyprázdnenie nádrže.
 • Dajte potrubie prepadu späť na jeho miesto a zatvorte dvere, zariadenie doplní zásobník na vodu.
 • Zariadenie teraz môžete začať používať.

Na konci dňa:

 • Odpojte potrubie prepadu a počkajte, kým sa nádrž nevyprázdni.
 • Zariadenie vypnite.
 • Zapnite spotrebič na 30 sekúnd a vypláchnite nádrž na vodu.
 • Vyčistite filter vo vnútri nádrže na vodu.
 • Filter vložte späť do správnej polohy a nechajte dvere mierne otvorené.

Dvakrát ročne:

Majte certifikovaného servisného technika na umývačky riadu a požiadajte aby skontroloval vaše zariadenie, odstránil šupinu z vykurovacích telies a diagnostikoval iné skryté problémy, ktoré by ste mohli identifikovať. Navrhujeme, aby ste požiadali svojho dodávateľa, aby vykonal polročný program údržby.

Ozaj a nezabudnite aj na tvrdosť Vašej vody je veľmi dôležité vodu zmäkčovať pomocou zmäkčovača,

Hľadáte Profesionálne umývačky riadu príslušnstvo chémiu umývacie a oplachovacie prostriedky? Náš tím Vám môže poskytnúť poradenstvo a pomoc pri všetkých požiadavkách. Poskytujeme vždy najlepšiu kvalitu, najlepšie ceny a skvelé služby!

Naša celá ponuka Umývacieho programu!

Umývačky za najlepšie ceny u nás!

Vám dodáme hneď no najneskôr do dvoch týždňov

Naša celá ponuka Umývacieho programu!