Získali sme prestížne ocenenie Pečať spoľahlivosti

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky udelilo našej spoločnosti Gastromarket Tatry s.r.o. prestížne ocenenie Pečať spoľahlivosti 2016, Pečať spoľahlivosti 2017 a Pečať spoľahlivosti 2018 na čo sme veľmi hrdý

Prestížne ocenenie

Predovšetkým je však známkou vysokej spokojnosti zo strany samotných obstarávateľov

 potvrdzuje Ing. Peter Levkovič MBA, LL.M generálny riaditeľ NIS SR.

V roku 2018 bolo hodnotených 11.381 tisíc dodávateľov verejných obstarávaní  a iba 17,17 % z nich toto ocenenie získalo ako vysoko hodnotených podnikov – medzi nimi i Gastromarket Tatry s.r.o. čo nás veľmi teší.  Kritériá hodnotenia boli prísne, zamerané na plnenie obsahu, kvality a včas doriešených záväzkov plynúcich zo zákaziek verejného obstarávania vyjadrením spokojnosti verejných obstarávateľov Slovenskej republiky.

Obstarávatelia sa zhodli na najvyššej výslednej hodnotiacej známke 100.

Gastromarket Tatry s.r.o. má odborníkov – špecializovaných obchodníkov, ktorí zodpovedajú za komunikáciu a obsluhu zákazníkov, ktorí obstarávajú tovar a služby v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

“Hodnotenie sto percentne spoľahlivý partner si vážime. Zároveň nás však zaväzuje k ešte vyššej kvalite poskytovaných služieb a spokojnosti našich zákazníkov”,  dodáva za Gastromarket Tatry s.r.o. Obchodný riaditeľ a konateľ Katarína Pjatáková.

Prestížne ocenenie

Predovšetkým je však známkou vysokej spokojnosti zo strany samotných obstarávateľov

 potvrdzuje Ing. Peter Levkovič MBA, LL.M generálny riaditeľ NIS SR.

V roku 2017 bolo hodnotených 24.637 tisíc dodávateľov verejných obstarávaní  a iba 12,4 % z nich toto ocenenie získalo ako vysoko hodnotených podnikov – medzi nimi i Gastromarket Tatry s.r.o. čo nás veľmi teší.  Kritériá hodnotenia boli prísne, zamerané na plnenie obsahu, kvality a včasnosti záväzkov plynúcich zo zákaziek verejného obstarávania.

Obstarávatelia sa zhodli na najvyššej výslednej hodnotiacej známke 100.

Gastromarket Tatry s.r.o. má odborníkov – špecializovaných obchodníkov, ktorí zodpovedajú za komunikáciu a obsluhu zákazníkov, ktorí obstarávajú tovar a služby v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

“Hodnotenie sto percentne spoľahlivý partner si vážime. Zároveň nás však zaväzuje k ešte vyššej kvalite poskytovaných služieb a spokojnosti našich zákazníkov”,  dodáva za Gastromarket Tatry s.r.o. Obchodný riaditeľ a konateľ Katarína Pjatáková.

Aj v roku 2016 sme mali tú česť a získali sme prestížne ocenenie. Tiež bolo hodnotených viac ako 12 tisíc dodávateľov a iba 28,9 % z nich toto ocenenie získalo – medzi nimi i Gastromarket Tatry s.r.o.  Kritériá hodnotenia boli prísne, zamerané na plnenie obsahu, kvality a včasnosti záväzkov plynúcich zo zákaziek verejného obstarávania.

Verejné obstarávania slúžia na zabezpečenie služieb štátu, na ktoré štát využíva súkromný sektor. Pokrývajú investície, ktoré sú financované prostredníctvom verejných financií, ktorých zdrojom je štát, alebo Európska únia. Samotný proces verejného obstarávania riadi a ovplyvňuje služby, ktoré vykonáva pre štát súkromný sektor. Dôležitým faktorom v tejto oblasti podnikateľských aktivít je spoľahlivosť dodávateľov, ktorých kvalita služieb priamo ovplyvňuje život na Slovensku. Analýza má tradíciu od roku 2014.