Ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste naším zákazníkom, odberateľom novinek alebo návštevíkom nášho webu a eshopu, zverujete nám vaše osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím, s ochranou osobných údajov, zásad a práv, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Gastromarket Tatry s.r.o. naše webové stránky www.gastrotatry.sk a blog.gastrotatry.sk

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás samozrejmosťou.

Vyhlásenie spoločnosti

Spoločnosť

Gastromarket Tatry s.r.o.

sídlo spoločnosti: 8.mája 44, Ľubica 059 71

Prevádzka spoločnosti: Rovná 599/17, 058 01 Poprad

IČO: 44 733 135 DIČ: 2022822285 IČ DPH: SK2022822285

prevádzkovateľ internetového obchodu Gastrotatry.sk, vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme ako budú spracované a za akým účelom na akú dlhú dobu a vyberáme prípadne ďalších spolupracovníkov, ktorí nám so zpracovaním budú pomáhať. Vyhlasujeme, že všetky naše systémy sú chránené proti zneužitiu osobných údajov a všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi vždy v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR, v znení neskorších predpisov.

Všetky osobné údaje sú starostlivo chránené a nie sú za žiadnych okolností poskytnuté tretej strane.

Aké osobné údaje od vás žiadame a zhromažďujeme?

Z dôvodu správneho vybavenia vašej objednávky a informovania o jej priebehu potrebujeme poznať meno objednávajúceho (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a e-mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme všetky vaše objednávky, ktoré ste u nás realizovali.

Prečo tieto údaje potrebujeme?

Na vybavenie vašej objednávky potrebujeme vedieť, za akých podmienok a kam ste si tovar objednali dodať.

V prípade, že ste u nás registrovaný zákazník, môžete získať aj ďalšie výhody, ako napríklad využívať služby, sledovanie nákupných zoznamov možnosť využiť službu správy obľúbených produktov.

Ostatné informácie o tovare, prístup do katalógu, recenzie a pod. nie sú registráciou podmienené.

Môžem tieto dáta zmeniť alebo odstrániť?

Ak sa prihlásite do eshopu Gastrotatry.sk, máte možnosť zistiť, aké osobné údaje o vás evidujeme, môžete tieto dáta upravovať alebo vymazať. Upozorňujeme, že fakturačné údaje nemožno z účtovných dôvodov vymazať ani zmeniť.

V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť a doteraz ste neurobili žiadnu objednávku, stačí poslať e-mail na info@gastrotatry.sk

Čo mám robiť, ak sa domnievam, že s mojimi dátami nie je nakladané správne?

V prípade, ak sa domnievate, že s vašimi osobnými údajmi nie je nakladané v súlade so zákonom, môžete sa, okrem možností daných zákonom, tiež obrátiť na zákaznícke centrum, v ktorom sa môže postup v konkrétnom prípade preveriť a okamžite zjednať náprava.

Pozri ďalej

<< Zásady ochrany osobných údajov